Certificació

Fundació Cuixart, única i legítima té com a funció acreditar obres d’art atribuïdes a Modest Cuixart i així mateix és única i legítima per expedir els corresponents certificats d’autenticitat.
Perquè una obra d’art de Modest Cuixart pugui obtenir el certificat d’autenticitat, ha de sotmetre’s a les següents normes i condicions:
– La comissió d’experts de la Fundació Cuixart acreditarà obres originals així com obra gràfica numerada i signada, reproduccions o dedicatòries.
– La Comissió només acreditarà i expedirà certificat de les obres que hagi examinat directament.
– Prèviament a petició d’examen de l’obra hi haurà de remetre’s una imatge (fotografia) clara per davant i darrere a fundaciocuixart@gmail.com.
– Un cop passat aquest filtre previ el sol·licitant haurà de portar l’obra en qüestió en la seu física de la Fundació Cuixart a Palafrugell que exercirà de dipositària, per al seu estudi per la Comissió.
Fundació Cuixart
C. Garriga, 22
17200 Palafrugell
Girona
– En el moment de fer l’expertització, assessorament i expedició de certificats és comunicaran els costos de tramitació i assessorament depenent de l’obra via mail.

Contacta amb nosaltres per a més informació