CURS DE PINTURA

LAB CUIXART

CURS DE PINTURA

LAB CUIXART

Curs de pintura 

CURS DE PINTURA AL TALLER DE MODEST CUIXART

La Fundació Cuixart, en el seva tasca de promoció i difusió de l’art, amplia la seva activitat educativa programant un curs de pintura dirigit a públic adult amb l’interès de:

 • Desenvolupar la competència artística de l’alumne.
 • Aportar al estudiant  els fonaments de la pintura figurativa tal com s’ensenyava en els antics tallers i academies atenent a la      tradició pictòrica occidental, les tècniques i l’ofici dels grans mestres, fent un repàs dels procediments utilitzats antigament.
 • Adquirir autonomia en la capacitat de realitzar una obra artística a partir del suport en blanc.
 • Oferir eines elementals de la creació pictòrica i exercicis pràctics.
 • Convidar a la reflexió i anàlisi dels autors al llarg de la història de l’art donant a l’alumne capacitat de criteri en l’observació i creació d’una obra.
 • L’estudi on es treballarà serà el taller del pintor Modest Cuixart, espai de creació del mestre i un entorn de gran càrrega històrica.

Cada dissabte primer de mes es farà una presentació informativa pels alumnes interessats a matricular-se, a la seu de la Fundació Cuixart, a Palafrugell.

El curs serà trimestral amb l’opció de cursar tot el curs o només un mes o dos mesos. El primer mes es treballarà el bodegó, el segon mes la figura humana i el tercer mes el paisatge

La temàtica de cada mes es dividirà en 3 blocs:

1- El dibuix.
2- El color.
3- L’obra artística.

Per tal de donar una atenció exhaustiva i intensiva a cada alumne i atendre totes les seves necessitats, els grups son un màxim de 10 alumnes. El mínim imprescindible per desenvolupar els continguts plantejats per la matèria és de 16h. mensuals.

EL PROFESSOR

Eloi Laporta és pintor llicenciat en Belles Arts per la UB, Diplomat en restauració pictòrica i Màster en formació del professorat .  impartirà el Curs de pintura artística, aportant tots els coneixements que ha anat adquirint de la matèria al llarg de la seva carrera professional i com a deixeble del seu pare, fill del reconegut pintor Jaume Laporta.
Per veure el seu treball vés a http://eloilaportabcn.blogspot.com/

PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS

 1. EL DIBUIX

1.1. Part teòrica

 • Introducció del dibuix en la història de l’art.
 • La importància del dibuix en la creació artística.
 •  Exemples de creadors que profunditzen en el tema.
 •  La línia.
 •  El clarobscur.
 •  Materials existents en l’actualitat i emprats en la història de l’art.
 •  Els suports distints utilitzables en el dibuix.
 •  Tècniques procedimentals.

1.2. Part pràctica

 •  Experimentació en el dibuix i les diferents tècniques procedimentals realitzant exercicis pràctics.
 •  Expressió de la línia i el clarobscur.
 •  Creació d’una obra final o projecte personal sintetitzant el que s’ha impartit anteriorment, utilitzant models de la realitat que aniran variant al llarg dels diferents cursos mensuals
 1. EL COLOR.

2.1. Part teòrica.

 • Introducció en la història de l’art en la utilització del color en l’expressió plàstica.
 • Exemples concrets en les diferents manifestacions pictòriques.
 • Els procediments pictòrics existents en l’actualitat.
 • Els suports utilitzables en el color.

 2.2. Part pràctica.

 • Experimentació en les diferents tècniques de creació del color i l’expressió plàstica.
 • Creació d’una obra final o projecte personal utilitzant els elements anteriorment exposats, aprofundint en la competència creativa de l’alumne i l’autonomia expressiva.
 • Desenvolupar la competència artística i creativa de l’alumne.
 1. L’OBRA ARTÍSTICA.

3.1. Part teòrica.

 • Introducció en la història de l’art d’exemples, obres i autors que han profunditzat en l’expressió artística.
 • Els procediments pictòrics. La pintura a l’oli.
 • El suport.

3.2. Part pràctica.

 • Creació d’una obra o quadre final de curs resumint i emprant els continguts apresos   anteriorment.
 • Aprofundir en les diferents mirades del model i punts de vista.
 • Expressar la realitat analitzada, aprofundint en la competència artística de l’alumne.

Analitzarem cada curs mensual un dels temes treballant al natural. Per tant, per passar per tots els postulats en l’obra final, serà interessant cursar tres cursos trimestrals de manera consecutiva.

HORARIS:                                    

Grup A (Tardes)   Dilluns i Dimecres de  18h. a 20h. 

Grup B (Matins)   Dimarts i Dijous de  10h. a 12h.

 

 

Apunta’t a un sol mes per: 128 €.

Apunta’t els 3 mesos (curs complet) amb un descompte del 10% per: 345 €

Condicions de pagament: L’ingrés de l’import es realitzarà per avançat abans de començar el curs.

Contacte: cursdepinturamodestcuixart@gmail.com

Telèfon: 972615510

Al finalitzar el curs, es farà per part del professor, una valoració dels treballs per tal d’accedir  al certificat que lliurarà la Fundació Cuixart.

Contacta amb nosaltres per a més informació