EDUCACIÓ

La Fundació Cuixart promou el coneixement i el lliure pensament fent ús de la intel·lectualitat de les indagacions i l’obra pictórica de l’artista Modest Cuixart, una de les figures principals de l’art català de post guerra vinculat al dadaisme , al surrealisme i al informalisme.

La Fundació duu a terme aquesta proposta educativa com a una de les parts troncals de l’entitat.

Adreçada a tota persona, sigui adulta o sigui en edat escolar, interessada a viure l’art com una experiència d’aprenentatge amb l’objectiu de promocionar la riquesa que aporten l’art i la cultura a tothom.

A través de l’obra de Cuixart, es poden veure vinculats conceptes com les matemàtiques, la ciència, la geometria, la psiquiatria, la filosofia amb l’art. Una experiència on tota persona pot entrar a la intel·lectualitat i l’art Cuixartià sense restriccions.