EXPOSICIONES INDIVIDUALES con edición de catálogo

Cuixart. Los años cruciales (1955-1966) [Fundación Juan March, Museo de Palma y Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca] Madrid, 2020-2021. Comisaria: Raquel Medina. Textos: R. Medina, A. Puig, L. Cirlot.

Cuixart. Geometría experimental [Galería Mayoral, Barcelona]. Barcelona: Galería Mayoral, 2016. Comisario y texto: Arnau Puig.

Escodriny de Cuixart, Palafrugell 1974, declaració de principis [Museu d’Art de Girona, Gerona]. Gerona: Museo d´Art de Girona, 2012. Comisarios: Sebastiá Goday y Victòria Pujoldevall.

Modest Cuixart. Obra gráfica [Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella]. Marbella: Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, 2008.Textos: Inma Julián y J. M. Morales.

Modest Cuixart. Abans, la matèria (1956-1966) [Galería Atelier, Barcelona]. Barcelona: Galería Atelier, 2008. Comisariado y textos: Arnau Puig y Ricard Planas.

Cuixart, el desig de la forma [Fundació Vila Casas, Palafrugell]. Palafrugell: Fundació Vila Casas, 2007. Comisaria y texto: Pilar Giró.

Cuixart. Cirurgia humana [Museu d’Art de Girona, Gerona]. Gerona: Generalitat de Catalunya, 2006.Comisario: Ricard Planas. Textos: M. L. Borràs, A. Carbonell, M.L. Faxedas, J. Gil, D. Giralt-Miracle, P. Giró, M. Guillaumes, R. Medina, C. Oliver, R. Planas, A. Puig, L. A. de Villena.

Cuixart, retorn a la Mediterrània [Museu de la Mediterrània, Torroella]. Torroella: Museo de la Mediterrània, 2006. Comisaria y texto Maria Lluisa Borrás.

Cuixart. Exposició antològica [Fórum Berger, Vilafranca del Penedès]. Vilafranca del Penedès: Caixa Penedès, Obra Social, 2006. Texto: Raquel Medina.

Cuixart, màgic i surreal [Societat l’Amistat, Antic Casino, Cadaqués]. Cadaqués: Societat l´Amistat, Antic Casino, 2005. Comisaria Raquel Medina

Cuixart, elogi de la geometria [Fundació Caixa Tarragona, Tarragona]. Tarragona: Fundació Caixa Tarragona, 2004. Comisaria y texto: Raquel Medina.

Modest Cuixart [Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña]. La Coruña: MACUF,  2003. Comisariado y textos Luis Caruncho y  Mònica Pagès.

Cuixart ara [Palau Moja, Barcelona]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003. Comisario: Baltasar Porcel, Textos R. Medina, B. Porcel y M. Pagès.

Cuixart, geometries [Museu del Suro, Palafrugell]. Palafrugell: Ayuntamiento de Palafrugell, 2002. Comisaria y texto: Raquel Medina.

Cuixart a Joan Ponç [Hotel Les Arcades, Céret]. Céret: Hotel Les Arcades, 2002. Comisaria y texto: M. Pagès.

Cuixart [Museo Camón Aznar, Zaragoza]. Zaragoza: Ibercaja, 2001. Comisario Mario Antolín Textos: M. Antolín, C. Oliver.

Cuixart: mitología de la naturaleza [Centro Cultural Puerta Real, Granada; Centro Cultural La General, Almería]. Granada: Caja General de Ahorros de Granada, 2001. Comisaria y texto: Raquel Medina.

Cuixart, paisatges enigmàtics [Centre Cultural Torre Vella, Salou]. Salou: Ayuntamiento de Salou, 2001. Comisaria y texto: Raquel Medina.

Cuixart, mitologia de la natura [Museu de Mataró (salas de exposiciones de Can Palauet), Mataró]. Mataró: Patronato Municipal de Cultura de Mataró, 2000. Comisaria: Raquel Medina textos: Raquel Medina y José Luis Menéndez.

Cuixart Antològica 1958-1999 [Castell de Benedormiens, Castell Platja d’Aro]. Castell Platja d´Aro: Ayuntamiento de Castell Platja d’Aro, Regidoria de Cultura, 1999. Texto: Conxita Oliver.

Cuixart a Mollet [Centre Cultural Can Mulà, Mollet del Vallès]. Mollet del Vallès: Centre Cultural Can Mulà, 1997. Comisario: Josep Canals, Texto Arnau Puig.

Cuixart a Palafrugell. Antológica 1948-1996 [Galeria Lluís Heras, Palafrugell]. Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, 1996. Textos J. Martinell, P. Giró et al.

Cuixart Antológica [Centro Cultural de la Villa de Madrid, Madrid]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1995. Comisaria: Marisa Oropesa.

Cuixart anys 50 i 60 [Oda Sala d’Art]. Barcelona: Oda Sala d’Art, 1995. Comisaria y texto: Marisa Oropesa.

Cuixart [Centre Cultural Torre Vella, Salou]. Salou: Ayuntamiento de Salou, 1995. Texto: Raquel Medina.

Cuixart. Obra recent [Fontana d’Or, Gerona]. Gerona: Caixa de Girona, 1994. Texto: Arnau Puig.

Cuixart [Palafrugell Art, Palafrugell]. Palafrugell: Palafrugell Art, 1993. Texto Baltasar Porcel.

Hommage à Cuixart [Hall du Midi Libre, Perpiñán]. Midi-Libre, Perpiñán, 1992. Comisario y texto: Georges-Henry Gourrier.

Cuixart [Expo 92, Sevilla]. Sevilla: Altarriba Art, 1992. Texto: Cesáreo Rodriguez-Aguilera.

Cuixart Antològica [Palau Robert, Barcelona]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991. Comisarios: Marc Cuixart y Enric Granell. Textos: J. Perucho, R. Santos-Torroella, A. Puig, J. M. Bonet, Enric Tormo.

Cuixart, quaranta anys de pintura [Museu de l’Empordà, Figueras]. Figueras: Museu de l´Empordà, 1990.Textos: D. Giralt-Miracle, B. Porcel, J.J. Tharrats, J. Vallés Rovira et al.

Cuixart: Col.lecció Juana de Batlle 1948-84 [Centre de Congressos i Exposicions, Andorra]. Andorra: Comú d´Andorra, 1989. Texto: Lluis Valentí Bohigas.

Cuixart [Galería Dau al Set, Barcelona]. Barcelona: Galería Dau al Set, 1987. Texto: Cesáreo Rodriguez Aguilera.

Cuixart, un pintor de nuestro tiempo [Museo Nacional de Arte, México D. F.]. México D. F.: Museo Nacional, 1984. Texto: Cesáreo Rodríguez Aguilera.

 

Cuixart [Center for the Fine Arts, Miami]. Miami: Center for the Fine Arts, 1984. Textos: Jan van Marck, Jose Gómez-Sicre.

Cuixart. Homenaje a Juan Eduardo Cirlot [Galería René Metras, Barcelona]. Barcelona: Galería René Metras, 1983. Texto: Lourdes Cirlot.

Cuixart [Auditorium Maurice Ravel, Lyon]. Lyon: Auditorium Maurice Ravel, 1982. Texto: Jean Aster et al.

Cuixart, obres recents [Galería René Metras, Barcelona]. Barcelona: Galería René Metras, 1981. Texto: Rafael Santos Torroella.

Cuixart [Casa Colón, Las Palmas de Gran Canaria]. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular, 1980. Texto: Eduardo Westerdahl.

Cuixart antològica 1942-1975 [Galería Dau al Set, Barcelona]. Barcelona: Galería Dau al Set, 1975. Texto: Joan Perucho.

Cuixart one man show [Salon International d’Art 7’76 a Bâle, Basilea]. Barcelona; Amsterdam: Galeria René Metras; Galerie d’Eendt, 1976. Textos de Cirlot, Brossa, Michaud, Giralt-Miracle, Cirici-Pellicer, Perucho, Rodríguez-Aguilera, Santos Torroella et al.

Cuixart: Hommage à Pau Casals [Chateau de Castellnou, Rosellón]. Rosellón: Jacques Maso 1974.

Modesto Cuixart [Galería Libros, Zaragoza]. Zaragoza: Galería Libros, 1967. Texto: Juan Eduardo Cirlot.

Cuixart, realismo pictórico actual [Galería René Metras, Barcelona]. Barcelona: Galería René Metras, 1966. Comisario y texto: Arnau Puig.

Cuixart, paintings [Galería Bonino, Nueva York]. Nueva York: Galería Bonino, 1964. Texto: Joan Perucho.

Sept personnages d’exorcisme [Galerie René Drouin, París]. París: Galerie René Drouin, 1962. Texto: Jean-Jacques Lerrant.

Cuixart [Galeria Dumont, Colonia]. Colonia: Galeria Dumont,1962. Texto: Will Grohmann.

Cuixart [Galerie René Drouin, París]. París: Galerie René Drouin, 1961.

Cuixart [Galleria L’Attico, Roma]. Roma: Galleria L’Attico, 1961.Texto:  Alexandre Cirici Pellicer.

Cuixart [Galerie 59, Aschaffenburg]. Aschaffenburg: Galerie 59, 1961. Texto: Will Grohman.

Peintures [Galerie Marcel Michaud, Lyon]. Lyon: Galerie Marcel Michaud, 1961. Texto: René Metras.

Cuixart [Galerie René Drouin, París]. París, Galerie René Drouin, 1960.Texto:J.J. Lerrant  

Cuixart emblemático [Galería Bonino, Buenos Aires]. Buenos Aires: Galería Bonino, 1960. Texto: Alexandre Cirici Pellicer.

Cuixart [Sala Santa Catalina, Madrid]. Madrid: Editora Nacional, 1960. [Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid]. Comisario y texto: Luís González Robles.

Cuixart [Galerie Marcel Michaud, Lyon]. Lyon: Galerie Marcel Michaud, 1959. Textos: Marcel Michaud, Alexandre Cirici Pellicer.

Illumination [Galerie René Drouin, París] París: Galerie René Drouin, 1958. Texto: Alexandre Cirici Pellicer.

Cuixart [Galerie Folklore, Lyon]. Lyon: Galerie Folklore, 1956. Textos: Alexandre Cirici Pellicer, René Derouille.

Dau al Set [Galerías Layetanas, Barcelona]. Barcelona: Galerías Layetanas, 1955.Texto: Alexandre Cirici Pellicer.

Arte Fantástico [Galería Clan, Madrid]. Madrid: Ediciones Tomás Seral, 1953. Comisario y texto: Antonio Saura.

Cuixart [Cercle Beaux Arts, Lyon]. Lyon, Cercle Beaux Arts, 1951. Texto: René Derouille.

Cuixart [Galerías Sapi, Palma]. Palma: Galerias Sapi, 1950. Texto: Rafael Santos Torroella.

Un aspecto de la joven pintura [Cobalto 49, Barcelona]. Barcelona: 1949. Texto: Joao Cabral de Melo.