MACRO

RESIDÈNCIA ARTÍSTICA

RESIDÈNCIA

 

Residéncies Artístiques Macro

El programa MACRO posa les eines de la creativitat al servei de l’aprenentatge de competències socials bàsiques.

Som capaços de parlar en públic, d’improvisar un discurs a partir de dades o experiències pròpies o d’altres?

Sabem liderar sense reproduir esquemes d’autoritat que s’han quedat obsolets?

Podríem desenvolupar una idea sense caure en les inèrcies d’allò que ja sabem?

Li treiem partit a la nostra fisicalitat, més enllà de la nostra aparència física?

Malgrat la demanda de capacitats comunicatives i de treball en equip, sovint en entorns amb diversitat física, lingüística i cultural en àrees clau com l’educació, els serveis, el turisme i el quart sector, els curricula tradicionals no estan preparats per a proporcionar aquestes eines que el mercat laboral i la vida en societat sí que exigeixen.

Per això la Fundació Cuixart, que des de sempre ha assumit la missió de promoure l’art contemporani tot apropant-lo a nous públics, ofereix el programa MACRO de Competències Socials Complementàries en col·laboració amb un grup d’artistes i experts.

MACRO es presenta en dos formats: el primer, un cap de setmana amb 20 hores d’estudi, experimentació i aplicació de coneixements i vivències. Les activitats comprenen la pràctica del storytelling a partir d’objectes, tècniques bàsiques de propiocepció, contacte físic i comunicació no verbal, exploració de les possibilitats de representació i els efetces de l’acció sobre l’entorn.

Les propostes són parcialment guiades amb l’objectiu de promoure espais amplis d’autonomia. La convivència durant dues jornades completes, inclosos els àpats i els descansos permeten observar en directe els aspectes que s’han d’emfasitzar al llarg del cap de setmana.

Tots els assistents reben un certificat de participació.

Un cop l’any, MACRO es converteix en MACRO LAB i s’amplia, durant tota una setmana, amb tutories i pràctiques artístiques individuals o en grup. Aquest format està dissenyat específicament per als artistes que volen participar a LabCuixart, el festival que clou aquesta setmana intensa de creació i experiències comuns als espais de la Fundació Cuixart, inclosos la Casa, el jardí, l’espai expositiu i el taller de Modest Cuixart.

MACRO és un programa formatiu complementari als curricula acadèmics de les àrees més diverses que proporciona eines de comunicació i relació fonamentals per al món laboral contemporani. L’entorn excepcional que la casa museu i el taller de Modest Cuixart ofereixen i la metodologia de treball basada en la creativitat i orientada a l’autonomia sota la direcció pedagògica del Prof. Dr. Francesc Oui, performer i director artístic amb formació psicoanalítica i en mercadotècnia

La reserva a MACRO, formació homologada a crèdits de lliure elecció segons conveni, suposa l’abonament previ de 180 euros en concepte d’inscripció, que inclouen allotjament a la Fundació Cuixart amb pensió completa.
L’assistència a les activitats proposades i, en alguns casos, la realització d’un monogràfic o peça susceptible d’avaluació.

Contacta amb nosaltres per a més informació