ESCOLES

LAB CUIXART

Escoles

L’educació artística és una de les vuit àrees de coneixement que configuren el currículum de l’educació, tal com es recull en DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació.

La competència artística i cultural, conjuntament amb la comunicativa lingüística i audiovisual, configuren la competència comunicativa, que es defineix com a transversal.

Tal com es recull en el citat decret “La competència artística i cultural és un complement necessari de la competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària, de la nova societat del segle XXI. Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el mateix cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.

Tot i que es pot relacionar especialment amb àrees de l’educació artística, i d’alguns camps de les ciències socials o la literatura, és una competència interdisciplinària que cal tenir en compte i desenvolupar en les activitats de totes les àrees i en la vida del centre escolar.”

LAB CUIXART és una experiència artística adreçada als nens i nenes i equips docents de les escoles de primària, secundària i batxillerat a través d’un recorregut guiat per la Fundació Cuixart.
La participació en el Laboratori Cuixart és una sessió pràctica sobre l’art abstracte i l’art contemporani aplicat a altres ciències i la relació amb el descobriment de coneixements dels mateixos alumnes ja adquirits a l’escola.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Donar a conèixer la vida, la trajectòria, les influències d’una època que varen ser detonants en l’obra de Modest Cuixart.

1. Facilitar coneixements, procediments i actituds implicats en el desenvolupament de les capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, així com una sensibilitat i sentit estètic per a poder comprendre i valorar les manifestacions artístiques i emocionar-se i gaudir-ne mitjançant els espais i les eines sobretot aquelles abstractes com la imaginació o la inspiració, fonamentals per la creació artística.

3. Potenciar la imaginació i la creativitat mitjançant codis artístics que faciliten tant expressar-se i comunicar-se com percebre, representar i comprendre el món de l’art i de la cultura.

4. Despertar un interès per la cultura i l’art i el lliure pensament i la comunicació.

GRUPS

L’activitat s’adreça als alumnes de primària, secundària, batxillerat i els seus professors.

Pel bon funcionament de l’activitat es recomana que els grups siguin de 25 (més o menys) fins a un màxim de 50.
Sempre Es podran fer grups simultanis i tanmateix ampliar l’estada a Palafrugell amb la possibilitat de fer un daycation a la vila i coordinar visites al Museu de Suro, la Fundació Vilacases i la Fundació Josep Pla.

ACTIVITAT

L’activitat consta de tres parts:
1) Preparació per la visita: es facilitarà el material didàctic necessari perquè els professors/es que ho desitgin puguin realitzar una classe introductòria amb els alumnes des de l’aula.
2. De manera participativa i basada en l’aprenentatge vivencial a través dels alumnes com a recurs didàctic, es conduirà la visita potenciant la seva imaginació, la seva comunicació i el descobriment dels alumnes en els seus propis coneixements intel·lectuals que sorgeixen en enfront d’una obra d’art.

3. Finalment el Laboratori Cuixart donarà els elements per viure en primera persona l’experiència de la creació artística i la pintura col·lectiva inspirada en l’escola americana coneguda com a action painting.

El professorat esdevindrà un element clau pel funcionament de l’activitat, comptant amb la seva participació durant el desenvolupament de la proposta, així com facilitant-los materials didàctics per poder dur a terme una sessió prèvia a la visita a la Fundació.

DURADA

L’activitat té una durada de dues hores: aproximadament una hora per realitzar la part teòrica i una altra per participar en la pràctica.
Sempre es podran fer grups simultanis i tanmateix ampliar l’estada a Palafrugell amb la possibilitat de fer un daycation a la vila i coordinar visites al Museu de Suro, la Fundació Vilacases i la Fundació Josep Pla.

AVALUACIÓ

Al final de l’activitat es donaran qüestionaris de valoració als professors que hi ha participat per tal de conèixer la seva valoració amb la finalitat d’optimitzar l’activitat. Així mateix, es demanarà als professors que recullin la impressió directa dels alumnes.

COST

El cost de l’activitat és de 3 euros per alumne i inclou la visita a la Fundació, l’experiència al Laboratori Cuixart així com el material didàctic pel professor per facilitar la sessió prèvia.

Contacta amb nosaltres per a més informació