LES OBJECTIUS

La Fundació Cuixart va ser constituïda legalment l’any 1998 , té la seva seu a Palafrugell (Baix Empordà) al que fou domicili i estudi de Modest Cuixart, custòdia i conserva una important col·lecció familiar d’obres representatives de la trajectòria de l’artista  i es regeix pels següents objectius.

  • Promoure el coneixement de l’obra de Cuixart com a figura cabdal de l’art del segle XX a tots nivells : des del simplement divulgatiu dirigit al públic en general, fins a l’universitari i científic, passant per totes les etapes i nivells educatius..
  • Propiciar la profundització i l’estudi científic de la seva obra i les seves aportacions a la plàstica universal del nostre segle.
  • Promoure la investigació a l’entorn de la seva època :
  • L’art català de la postguerra, Dau al Set, l’informalisme, els “ismes” des dels 60 fins a l’actualitat.
  • Significació i aportacions de l’art català a nivell estatal i internacional durant la segona meitat del segle XX.
  • Fomentar el debat a l’entorn de temes com la inexistent representació museística de l’art català del segle XX anterior als anys 70.
  • Promocionar els joves artistes, la recerca formal i conceptual  i les noves aportacions en tècniques pictòriques.

 

Els fins abans esmentats es concreten fins al moment en :
El taller obert al públic, amb els seus programes d’extensió educativa i difusió dins dels seus objectius específics.
La Col·laboració oferint tot el material i informació de què disposa (biblioteca i arxiu) amb institucions, museus, estaments universitaris i científics, investigadors, estudiants, etc.  per aprofundir a través de exposicions, estudis monogràfics etc., en diferents aspectes de la seva obra escassament coneguts.